Bedrijfsgegevens

ByKath.be is een merknaam en afdeling van Montemore NV.

Maatschappelijke Zetel:

Montemore NV
Nijvelsebaan 181
3060 Korbeek-Dijle

Montemore is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0470.503.448

Het BTW nummer is BE 0470.503.448. Bijzondere vrijstellingsregeling voor BTW is van toepassing op basis van “kleine onderneming,  art. 44”

U kan ons bereiken:
email:    info [at] bykath.be
tel:         0473/25 02 00 (Enkel bereikbaar tussen 10u en 18u)

Productinformatie

Elk artikel wordt met zorg handgemaakt met oog voor elk detail. Gezien duurzaamheid primeert bij ByKath.be, wordt er gekozen voor organische stoffen die GOTS gecertifiëerd zijn, tenzij anders vermeld. 

Bij elk artikel wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Toch kan het gebeuren dat de productinformatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Extra vragen met betrekking tot maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze kunnen steeds gesteld worden via email.

De artikelen worden zo goed mogelijk weergegeven op de foto’s, maar er kunnen steeds lichte verschillen zijn in kleur, afmetingen en textuur van het materiaal.

De afmetingen en eventueel maattabel worden steeds vermeld  bij elk artikel.

Wasinstructies worden steeds vermeld bij elk product.

Prijs en Aanbod

Alle prijzen zijn netto prijzen in EURO (vrij van BTW) en  exclusief verzendingskosten. Die prijs kan variëren van artikel tot artikel.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Verzendkosten

De verzending gebeurt met Bpost en  wordt normaal binnen de 24 uur na verzending aan huis geleverd op een adres naar keuze

De verzendkosten zijn afhankelijk van omvang en gewicht van de gecombineerde bestelde producten en worden daarom altijd apart en individueel berekend. Indicatieve basistarieven voor België worden vermeld op de website. ByKath.be verzendt ook naar andere landen, maar verzendkosten en leveringstermijnen worden dan op maat berekend. Neem contact op met info [at] bykath.be voor een prijsofferte.

Afhalen

Je kan je pakketje ook zelf komen afhalen op afspraak. Op die manier kan je de verzendingskosten vermijden en heb je de mogelijkheid om eventueel het artikel eerst even te passen. Bij afhalen dien je wel contant te betalen.

Bestellen en Betalen

Alvorens de bestelling te plaatsen, dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van ByKath.be

Betaling gebeurt geheel vooraf via overschrijving op het rekeningnummer BE72 7340 0161 0916  op naam van ByKath.be, Nijvelsebaan 181, 3060 Korbeek-Dijle, België en met de vermelding van het bestelnummer.

Een bestelling is pas definitief wanneer de betaling ontvangen is. De verschuldigde bedragen  dienen door de koper te worden voldaan binnen 5 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling en orderbevestiging door ByKath.be. De bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 5 dagen gereserveerd.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, eventuele nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. 

Levering

De levering van producten gebeurt in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn echter indicatief en niet bindend, gezien het gaat om handgemaakte producten.

Vertraging in levering van minder dan 30 dagen kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in het geval van opzettelijke vertraging.

De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van (een deel van) de goederen worden de reeds betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien niet alle producten voorradig zijn, nemen wij contact op met de koper voor afspraken omtrent gedeeltelijke levering en bijhorende verzendkosten.

ByKath.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal van de verzonden goederen, en de daardoor geleden schade. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging tijdens de verzending.

Foutief doorgegeven leveringsadressen en foutieve keuze van de verzendoptie tijdens het afronden van de bestelling zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten of vertraging van de levering. Indien er onduidelijkheid bestaat over de manier van verzenden neemt de verkoper contact op met de koper.

Indien de levering niet-conform is met de bestelde goederen, neemt de koper contact op met bykath.be voor een snelle en gepaste oplossing. De foutief geleverde goederen kunnen uiteraard geretourneerd worden op laste van bykath.be.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. ByKath.be staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Retourneren

Ben je niet tevreden dan kan je het artikel retourneren binnen de 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen. Laat het mij wel even weten via mail als je van plan bent te retourneren.

Houd rekening met het volgende bij het terugsturen:

  • Na ontvangst op het afleveradres dient het artikel binnen de 14 dagen teruggestuurd te worden op eigen kosten. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en is de koop definitief.
  • Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
  • De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening, tenzij er een fout gemaakt is door ByKath.be.
  • Het retour te ontvangen bedrag (exclusief de verzendingskosten) zal binnen de 14 dagen aan jou overgemaakt worden.

Klachten :

  • Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen:

(a)   in geval van klacht wegens niet-conforme (foutieve) levering, 3 werkdagen na levering
(b)   in geval van verborgen gebreken, 5 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

  • In geval uw klacht ontvankelijk wordt bevonden, zal het betwiste product gerepareerd, vervangen of terugbetaald worden ten laste van ByKath.be

 Zullen in geen geval teruggenomen worden :

  • Artikelen die beschadigd, gedragen, gewassen of onvolledig zijn.
  • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen, ongeacht de reden van terugsturen
  • Op maat gemaakte artikelen
  • Gepersonaliseerde artikelen

 Hoe retourneren?

Via mail zal je altijd een retour-document toegestuurd krijgen dat je kan afdrukken indien nodig. Om een artikel te retourneren dien je dit in te vullen en toe te voegen aan het artikel dat je wil terugsturen. Dit alles in originele staat en verpakking, binnen de 14 dagen na ontvangst retourneren naar volgend adres: ByKath.be, Nijvelsebaan 181, 3060 Korbeek-Dijle, België.

Privacy

ByKath.be gaat vertrouwelijk om met de privé-gegevens van zijn klanten. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, staat de koper byKath.be uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketing.

De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derde partijen. De koper heeft ten alle tijden recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens. De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens. Paswoorden worden gecodeerd opgeslagen. ByKath.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiervoor zendt u een eenvoudig verzoek naar info@byKath.be.

Aantasting Geldigheid / Niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Indien ByKath.be het op gelijk welk moment nalaat één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of uit te oefenen, tast dit niet de geldigheid aan van deze rechten.

Wijziging Voorwaarden

ByKath.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, backups).

Toepasselijk Recht / Bevoegde Rechtbank

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.